Algemene voorwaarden

De Boerderij Beleving
Bobeldijk 141
1642ND Spierdijk
Inschrijving KvK: 64394662

Neem deze voorwaarden aandachtig door. Deze voorwaarden (“de voorwaarden”) kunnen gewijzigd zijn na je laatste bezoek aan de website. Door gebruik te maken van de website, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat, maak dan geen gebruik van de website.

deboerderijbeleving.nl (“de Website”) is eigendom van De Boerderij Beleving en wordt momenteel gratis aangeboden aan gebruikers die akkoord gaan met deze Voorwaarden. De Boerderij Beleving behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar beleid en de Voorwaarden naar eigen inzicht aan te passen. Gebruikers die inbreuk maken op deze Voorwaarden zullen voortaan worden geweigerd en mogen geen gebruik meer maken van de Website. Gebruikers dienen deze Voorwaarden geregeld te bekijken en door gebruik van de Website na een aanpassing van de Voorwaarden, gaat gebruiker akkoord met de gewijzigde Voorwaarden, ongeacht of gebruiker ze heeft gelezen.

– GEBRUIKERS
– COOKIES
– AUTEURSRECHT, HANDELSMERKEN & BEPERKINGEN
– LINKS
– PRIVACY
– INFORMATIE OVER PRODUCTEN EN DIENSTEN
– VOOR ANOTHER COOKIE ORDERS
– GEDRAG VAN GEBRUIKERS
– VRIJWARING
– UITSLUITING, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
– TYPEFOUTEN
– BEEINDIGING
– COMMENTAAR, KLACHTEN EN VRAGEN

GEBRUIKERS
Wij discrimineren niet op basis van leeftijd, ras, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of religie.
Personen onder 16 jaar zouden de Website niet moeten gebruiken zonder toestemming van een ouder of voogd. Wij moedigen ouders en voogden aan om het internet gebruik van hun kinderen in de gaten te houden. Gebruik van de Website zal worden gezien als een bevestiging dat de gebruiker 16 jaar of ouder is.

COOKIES
“Cookies” zijn kleine gegevensbestandjes (die referenties aan gebruiker identificatie informatie bevatten die door de gebruiker worden verstrekt en worden opgeslagen op onze beveiligde server) die op jouw harde schijf kunnen worden geplaatst wanneer je toegang zoekt tot onze Website. De Boerderij Beleving gebruikt cookies om jouw winkelervaring bij ons te verbeteren. Om meer te weten te komen over hoe onze Website cookies gebruikt, kun je onze Cookie Policy doornemen.

AUTEURSRECHT, HANDELSMERKEN & BEPERKINGEN
De inhoud van deze Website, inclusief maar niet beperkt tot het design, de teksten, afbeeldingen en de selectie en weergave daarvan, zijn auteursrechtelijk beschermd ©. De Boerderij Beleving®, andere (handels)merken en alle page headers, afbeeldingen, logo’s en icoontjes zijn het intellectuele eigendom van De Boerderij Beleving. Alle andere handelsmerken, productnamen en handelsnamen en logo’s die op de Website voorkomen zijn het intellectuele eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
De Website en de inhoud van deze Website, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, illustraties, posts, audio- en videoclips (de “Inhoud”) zijn het intellectuele eigendom van De Boerderij Beleving en aan haar gelieerde ondernemingen en/of licentiegevers en zijn wettelijk beschermd tegen het ongeautoriseerde gebruik, kopiëren en openbaren van deze Inhoud door het auteursrecht, merkenrecht, internationale verdragen en andere wetgeving betreffende intellectueel eigendom. Het is niet toegestaan om de Inhoud te kopiëren, na te maken, verzenden, posten, of op welke andere manier dan ook te distribueren of openbaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Boerderij Beleving. Het is desalniettemin toegestaan om delen van de Website op papier af te drukken met het doel om een order bij De Boerderij Beleving te plaatsen of aanspraak te maken op een actie(voorwaarde). Het afdrukken van de Inhoud voor enig ander doeleinde, of het kopiëren van de Inhoud voor het gebruik op een andere Website, of het aanpassen, verspreiden of namaken van Inhoud, of het gebruik van de Inhoud voor welk ander doel dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door De Boerderij Beleving, vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van De Boerderij Beleving of derde partijen.

LINKS
De Boerderij Beleving is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige onafhankelijke website die aan de Website is gelinkt. Een dergelijke link wordt voor jouw gemak aangeboden en het gebruik ervan is voor jouw eigen risico. Enige andere website die wordt bezocht via (een link van) de Website is onafhankelijk van De Boerderij Beleving en De Boerderij Beleving heeft geen controle over de inhoud ervan. De aanwezigheid van een link op de Website betekent niet dat De Boerderij Beleving die website goedkeurt of enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van die website accepteert. In geen geval mag een verwijzing naar een derde partij of een product of dienst van een derde partij worden opgevat als een goedkeuring van De Boerderij Beleving met betrekking tot deze derde partij of het product of de dienst van deze derde partij.

PRIVACY
De Boerderij Beleving vindt de privacy van haar klanten belangrijk. Om meer te weten te komen over het privacy beleid van De Boerderij Beleving, verwijzen we je naar onze Privacy Policy.

INFORMATIE OVER PRODUCTEN EN DIENSTEN
Om het kopen van De Boerderij Beleving producten gemakkelijker en comfortabeler te maken, biedt De Boerderij Beleving een zogeheten “omni-channel” koopervaring. Afhankelijk van het kanaal dat je kiest, zoals webwinkels, prijslijst, social media of gewoon de telefoon, kunnen de prijzen mogelijk van elkaar afwijken en zijn altijd onderhevig aan verandering. Beschikbaarheid en prijzen van producten op de Website (of een ander kanaal) kunnen verschillen op basis van jouw locatie. Prijzen zoals weergegeven op de Website zijn van toepassing op producten en diensten op de Website. Prijzen en beschikbaarheid kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd. Het is ons doel om alle prijzen op de Website accuraat weer te geven; echter, vanwege de technische verschillen in de apparatuur van onze klanten, kunnen we geen aansprakelijkheid accepteren voor verschillen in de afbeeldingen van de producten ten aanzien van vorm, omvang en kleur van het product (browsers en browserupdates kunnen invloed hebben).
De bevestigingsemail van De Boerderij Beleving ten aanzien van jouw bestelling vormt enkel een bevestiging dat we jouw order hebben ontvangen en vormt geen acceptatie van de order. We behouden het recht voor om de hoeveelheid van de aangeboden producten te limiteren, of om een (ver)koop te weigeren/verbieden, inclusief doch niet beperkt tot de verkoop aan wederverkopers.

VOOR ORDERS AAN De Boerderij Beleving
Door het plaatsen van jouw De Boerderij Beleving bestelling op de Website Garandeer je aan De Boerderij Beleving, haar commissarissen, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers, opvolgers, gelieerde maatschappijen, agenten, distributeurs en overige derde partijen die informatie of diensten voor de Website leveren (hierna gezamenlijk de “De Boerderij Beleving Partijen”), dat je beschikt over alle noodzakelijke rechten (van derden) die noodzakelijk zijn om de documenten of andere artikelen of delen daarvan waarvoor je een bestelling plaatst, te kopiëren, reproduceren, uitprinten, beprinten, of enige andere mogelijke bewerking uit te voeren.
Je stemt in dat bij De Boerderij Beleving’S eerste verzoek en zonder enige inhouding, je per direct De Boerderij Beleving zal voorzien van voldoende bewijs ten aanzien van de noodzakelijke en afdwingbare rechten van derden (zoals maar niet beperkt tot, toestemming, licenties, sub licenties, etc.) en gaat akkoord dat De Boerderij Beleving een kopie van deze Voorwaarden mag verstrekken aan eenieder die een inbreuk claimt op haar rechten, of aan politie of andere gezag dragende entiteiten zoals door wet bepaald, of indien De Boerderij Beleving vaststelt dat zulks nodig is om haar rechten of de rechten van derden te beschermen.

GEDRAG VAN GEBRUIKERS
Je gaat akkoord dat je je zal onthouden van: (i) het verzenden van enige informatie, gegevens, tekst, bestanden, links, software, chats, communicatie of andere gegevens, via of door de Website, dat is of door De Boerderij Beleving wordt beschouwd als onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwetsend, lasterlijk, vulgair, obscene, racistisch of etnisch hatelijk or anderszins verwerpelijk; (ii) het (proberen te)verzenden van enig “virus”, “trojaans paard” of ander middel dat software vernietigd of beschadigd; (iii) het bewust of onbewust schenden van enige van toepassing zijnde wet of regelgeving, nationaal of internationaal; en (iv) het maken van inbreuk op de privacy of enig persoonlijk recht (inclusief intellectuele eigendomsrechten) van enig (rechts)persoon.

VRIJWARING
Door het gebruik van de Website ga je akkoord de De Boerderij Beleving Partijen te vrijwaren voor enige en alle vorderingen, schade, verlies en aansprakelijkheden (inclusief (buiten)gerechtelijke kosten en advocaten kosten) die door hen worden opgelopen uit hoofde van of in verband met jouw schending van deze Voorwaarden (inclusief, zonder enige beperking, vorderingen van derden voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten). In dergelijke gevallen stemt je bij deze in om zo volledig als mogelijk mee te werken aan de verdediging tegen een dergelijke vordering. De Boerderij Beleving behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op te eisen van een dergelijke zaak die door deze vrijwaring door je wordt gedekt.

UITSLUITING, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De Boerderij Beleving geeft geen garanties of doet geen toezeggingen, impliciet of expliciet, ten aanzien van (1) het functioneren van de Website, (2) de kwalitatieve juistheid, volledigheid, of deugdelijkheid van enig materiaal/inhoud op de Website, of de informatie, inhoud of producten opgenomen op de Website, of (3) dat de functionaliteiten op de Website ononderbroken of zonder gebreken zullen functioneren, of dat gebreken zullen worden opgelost, of (4) geschiktheid voor een bepaald gebruik. De Boerderij Beleving is niet verantwoordelijk voor druk- of zetfouten. Je gaat expliciet akkoord dat het gebruik van de Website voor jouw eigen risico geschiedt.
De Website kan ook feiten, meningen, inzichten, verklaringen en aanbevelingen van derde partijen bevatten. Geen van de De Boerderij Beleving Partijen garandeert of onderschrijft de juistheid, of betrouwbaarheid van enig advies, mening, verklaring, of andere informatie weergegeven, ge-upload, of verspreid via de Website. Je erkent dat indien je vertrouwt op een dergelijke mening, verklaring, advies of informatie, zulks voor jouw eigen risico geschiedt.
Geen van de De Boerderij Beleving Partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige speciale, indirecte, afgeleide, immateriële of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de Website, of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, dan wel de informatie op de Website zelf, zelfs indien deze was/waren gewaarschuwd voor de mogelijkheid tot verwezenlijking van dergelijke schade.
Lokale regelgeving staat in sommige gevallen geen beperking van impliciete garanties, of het uitsluiten of beperken van bepaalde schade, toe. Indien dergelijke regelgeving op je van toepassing is, dan zou het kunnen dat sommige van de bovenstaande vrijwaringen, uitsluitingen of beperkingen niet op je van toepassing zijn en kun je wellicht aanspraak maken op additionele rechten heeft.

TYPEFOUTEN
Hoewel we ons uiterste best doen om correcte informatie op onze Website weer te geven, kan het voorkomen dat er fouten insluipen, zoals maar niet beperkt tot fouten met betrekking tot prijzen en product specificaties. In voorkomend geval zullen we, ter onzer discretie, voor verzending contact met je opnemen voor instructies, of jouw bestelling annuleren en je hierover informeren. De Boerderij Beleving behoudt zich het recht voor om fouten, onjuistheden en onvolkomenheden te corrigeren, ook nadat een bestelling is geplaatst en eventueel door De Boerderij Beleving is bevestigd en het bedrag van jouw rekening is afgeschreven.

BEEINDIGING
Het is De Boerderij Beleving toegestaan, naar eigen inzicht, jouw toegang tot (delen van) de Website te blokkeren of op te schorten, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de schending van deze Voorwaarden. In het geval deze Voorwaarden beëindigen of niet meer van toepassing zijn, blijven de bepalingen inzake de Inhoud van de Website, het Intellectuele Eigendom, Vrijwaring en Uitsluiting/Beperking van Aansprakelijkheid, onverminderd van kracht. Indien je ontevreden bent over de diensten van De Boerderij Beleving/deze Website, is jouw enige remedie het bezoek van deze Website te staken.

COMMENTAAR, KLACHTEN EN VRAGEN
Wij waarderen jouw feedback over de Website. Desalniettemin zullen commentaar, ideeën, opvattingen, berichten, suggesties en andere communicatie die naar de Website worden verzonden het exclusieve eigendom van De Boerderij Beleving worden/ zijn, en is De Boerderij Beleving gerechtigd alle dergelijke berichten op welke manier dan ook te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het reproduceren en openbaren van dergelijke berichten, zonder enige verplichting tot vergoeding in welke vorm dan ook. Indien je een vraag of klacht heeft ten aanzien van deze Voorwaarden, neemt je dan contact met ons op.

Hoe kan ik contact met De Boerderij Beleving opnemen?
Voor vragen kun je contact met ons opnemen via mail@deboerderijbeleving.nl. Ook kun je ons bellen op +31 (0)6-54728909.

of

schrijf naar De Boerderij Beleving, Bobeldijk 141, 1642ND Spierdijk.

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid en gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.